Das KulturGeviert | Kunst, Wirtschaft, Wissenschaft
Live: Ludersdorf-Wilfersdorf

event01h.jpg (32735 Byte)

Ewald Ulrich und Ahmad Baaj

event01i.jpg (17950 Byte)

Künstler (Artist) Martin Krusche, "Kunst Ost"

event01k.jpg (27162 Byte)

Künstler (Artist) Winfried Lehmann, "Aprilfestival"

event01j.jpg (32490 Byte)

Bürgermeister (Mayor) Peter Moser, Ludersxdorf-Wilfersdorf

(Fotos/Photographs: Kerstin Feirer)

-- [Doku] --


9•16
core | start | home